O ambulancii

Imuno-alergologická ambulancia

Sídlo: MEDRIM, s.r.o.  Dr.D.Fischera 11/955 Kežmarok

Zdravotná sestra: p. Husáková Marta

Lekár: MUDr. Mária Rímska

- atestácia z pediatrie – r. 1993

-atestácia z klinickej imunológie a alergológie – r.1996

Súkromná imunoalergologická ambulancia od roku 1997

Prevažná časť našich pacientov sú detskí pacienti, keďže 1. atestáciu mám z pediatrie (detské lekárstvo).
Nových pacientov nad 18 rokov smerujeme na MUDr. Hlinku Ivana v Kežmarku, ktorý vyšetruje na rozdiel od nás väčšinu dospelých pacientov.

Nad 18 rokov si ponechávame našich pacientov, kým nedoštudujú, po ukončení štúdia ich s výpisom z dokumentácie odosielame za MUDr. Hlnikom ev. iným “dospelým” imunoalergológom.

Pri objednávaní pacientov nemôžeme vedieť, kto ako urgentne vyšetrenie potrebuje takže v prípade urgentnej potreby vyšetrenia u nás platí pravidlo, že pacienta objednáva obvodný lekár, po telefonickom dohovore obvodným lekárom pacienta v prípade potreby vyšetríme vždy aj urgentne.

Priebežne dávame termíny na vyšetrenie do 4-och týždňov – výnimočne po dovolenkách, sviatkoch do 6-tich týždňov.