Služby

Na našej ambulancii robíme bežné vyšetrenia:

- kožné testy na potvrdenie alebo vylúčenie alergie,
- krvné vyšetrenia na diagnózu potravinovej alergie,
- krvné vyšetrenia v prípade podozrenia na poruchy imunity pri častej chorobnosti alebo chronickom (zdĺhavom priebehu) choroby

Nadštandardné vyšetrenia:

vyšetrenia pľúc: funkčné vyšetrenie pľúc, ktorým sa diferenciálne diagnosticky zisťuje astma a iné chronické choroby pľúc.

NO vyšetrenie na prístroji NIOX MINO – ktorým sa zisťuje ukazovateľ Eo – alergického zápalu dolných dýchacich ciest a riziko vývoja astmy u peľových alergikov. Je to objektívny ukazovateľ, ktorý pomáha pri rozhodovaní kedy možno lieky vysádzať a nedávať ich zbytočne a na druhej strane kedy je ich potrebné do liečby pridať.